Eiendomsskatt

Av

I forbindelse med etableringen av Nye Stavanger, sammenslåingen av kommunene Rennesøy, Finnøy og Stavanger, er eiendomsskatt blitt et hett tema.