Eiendomsskatten kan fjernes

Av

Stavanger kommunes skatteinntekter for 2019 er nå beregnet, det viser at kommunen hadde over 140 millioner kroner høyere skatteinntekter enn det vi beregnet i desember 2018.