«Det er ingen løfter om at det ikke skal innføres eiendomsskatt i Rennesøy»

Av