Vil ha klart svar om eiendomsskatt

Tor Bernhard Harestad (Frp) er mildt sagt lite begeistret for Arbeiderpartiet sin uttalelse i forrige uke om at det nok blir eiendomsskatt i hele Rennesøy etter kommunesammenslåingen.