Eiendomsskatten går ned, men kommunale avgifter øker kraftig

Kommunenes inntekter fra eiendomsskatt fra bolig- og hytteeiere går ned. Dette hentes inn igjen i noen kommuner som retakserer og øker kommunale avgifter kraftig, avdekker foreningen Huseierne, som ikke liker utviklingen.