Elise og Lina fra Randaberg stortrives på helsefag på Randaberg videregående skole – og det er ventelister for å komme inn hvert år

16-åringene er en del av en nasjonal trend, der nær halvparten av elevene søker seg til yrkesfaglige retninger hvert år.