Avdelingen hvor den covid-19-smittede arbeider i denne barnehagen, vil holde stengt ut neste uke. Ved denne avdelingen er det 11 barn og fire voksne, og alle disse går nå i karantene

Det er 11 barn og 4 voksne på den aktuelle avdelingen i den private barnehagen i Randaberg. Alle disse settes nå i karantene, forteller kommuneoverlegen til Bygdebladet lørdag kveld. I tillegg til de nevnte er to voksne personer involvert, også settes i karantene.

– Smitteverntiltak og sporing starter nå, samtidig med at de involverte familiene kontaktes, sier Lenning.

– Kan du fortelle noe mer om smittesporingen nå?

– Smittesporing er begynt og pågår, så jeg kan ikke si noe om den nå, svarer Lenning.

Avdelingen i barnehagen stenges altså til og med søndag 8. november.