Rådmann Magne Fjell orienterte formannskapet torsdag 11. april om at kommunen og Hemtoco Invest AS (Helge Todnem) var blitt enige i retten. Det de var blitt enige om er enkelt forklart eierforhold på nytt utfylt areal i Mekjarvik som følge av Rogfast-utbyggingen.

Offentlig kai

- En kommunal oppgave er å sikre god tilgang til offentlig kaiareal. Derfor er det bra at det er blitt enighet om at Randaberg kommune skal eie 30 meter av den ytterste delen av arealet som skal fylles ut i Mekjarvik, sier Jarle Bø (Sp) fornøyd.

- En god løsning

I lang tid har Jarle Bø deltatt i den politiske behandlingen av Mekjarvik Sør, planlegging av utvidelse av næringsområdet i Mekjarvik, som tilrettelegging for bruk av steinmasser fra Rogfast er en betydelig del av.

- Ting tar tid, men med god planlegging vil næringsområdet i Mekjarvik bli fullført med en kailinje, som det offentlige vil ta seg av å utvikle, sier han, som hadde mye med Mekjarvik Sør i kommunestyreperioden 2011 - 2015 som leder i kommuneplanutvalget.

Rådmann Magne Fjell mener at enigheten mellom Randaberg kommune og Hemtoco Invest AS er svært bra.

- Vi har lagt grunnlaget for langsiktig samfunnsplanlegging ved å ha sikret oss denne kailinja. Dette gir en god bruk av arealene, og kommunen har tatt ansvar for langsiktig og god løsning for det framtidige havne- og næringsarealet i Mekjarvik, sier han til Bygdebladet.

Denne enigheten vil gjøre det enklere når det skal bygges kai videre i Mekjarvik, påpeker Fjell.

 

Stavangerregionen Havn IKS bygger nå kai utenfor bedriften Camron, som ligger like ved stedet der det skal fylles ut i sjøen med Rogfast-stein. Ved planleggingen av dette kaiarealet måtte Randaberg kommune først bli enig med Cameron om bruk av arealet.

- I fremtiden slipper en dette fordi det offentlige ved Randaberg kommune allerede eier kailinja på den nye fyllingen som kommer i forbindelse med Rogfast, sier rådmannen fornøyd.

Helge Todnem i Hemtoco Invest AS er godt fornøyd med enigheten som kom nå. Men samtidig er han noe overrasket over at Randaberg kommune har brukt mye tid og energi på noe han mener kunne gitt denne enigheten på et langt tidligere tidspunkt.

- I jordskifteretten ga jeg tilbud om at kommunen kunne få halvparten av det de ville ha, men da ble ikke kommunen tilkjent noe. At den ytterste delen av steinfyllingen blir kommunal er helt greit fordi det ligger i reguleringsplanen at den skal være offentlig, sier Todnem til Bygdebladet.

[faktaboks924RS]

- God planlegging

Jarle Bø mener at i utviklingen av et stort, sammenhengende næringsområde i Mekjarvik er enigheten med Hemtoco Invest AS en viktig grunnstein.

- Nå legger vi til rette for flere arbeidsplasser nær folk der de bor, enten i Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy, Tasta eller andre steder. Dette er et kvantesprang for næringsutvikling i regionen, som går helt tilbake til Tom Tvedt sin ordførertid. Det var da vi la dette arealet inn som næringsformål i kommuneplanen. Ting tar lang tid, men det blir bra til slutt om vi bare tror på det vi holder på med, avslutter Bø tilfreds.