Kl. 05.17 onsdag morgen meldte Vegtrafikksentralen Vest at arbeid i Byfjordtunnelen på E 39 ville bli forsinket fordi det var problemer med en kostebil.

Kl. 05.55 ble det meldt at tunnelen ville åpne igjen for fri ferdsel cirka kl. 06.05. Tunnelen åpnet igjen litt før kl. halv sju.