Fredag 18. februar ble en trist og sorgfull dag for hele Randaberg! Landsbyforeningens styreleder Gunnar Kolnes tapte kampen mot kreften og sovnet stille inn, i sammen med sine nærmeste. Gunnar har vært en bauta og sterk bidragsyter i Randaberg sin utvikling, på flere områder, de siste 50 årene. Han var en ekte Randaberg patriot og har satt dype spor etter seg. Varme tanker går til Elisabeth og familien som har mistet sin kjære!

I 2014 tok Gunnar initiativ, og et spesielt ansvar, i sammen med butikker og andre næringsaktører i Randaberg, og etablerte Randaberg Landsbyforening AS. Et medlemsbasert selskap som skulle bidra til et godt og fruktbart samarbeid på tvers mellom næringsliv, kommune, lag- og foreninger og alle vi som bor her! Hovedmålet er å skape Randaberg til å bli et foretrukket sted for både handel, kultur og andre gode opplevelser. Gunnar hadde en egen og helt unik evne til å se at det som var positivt for «stedet» Randaberg, ville komme alle til gode i et lengre perspektiv. Gunnar var stolt når han kunne si, «look to Randaberg» når han hadde samtaler med folk utenfor bygda!

Landsbyforeningen vil takke Gunnar for alt han har bidratt med og alt han har gjort for at Landsbyforeningen kan fortsette det gode arbeidet med å videreutvikle bygda vår – sammen skal vi skape en god og levende Landsby! Vi har mistet en hedersmann – hvil i fred Gunnar!