Endelig fikk styringsgruppen en økonomisk rapport: – Alle steiner må snus

Av

Onsdag morgen møtes styringsgruppen for Bymiljøpakke Nord-Jæren for ytterligere diskusjoner om utvikling og økonomi.