Gå til sidens hovedinnhold

Er villig til å bruke 80.000 kroner for å få internasjonal kongress til regionen i 2023

Artikkelen er over 1 år gammel

I konkurranse med storbyene Moskva og Genève anbefales det at Stavanger skal kjempe om å bli vertskap for en stor, internasjonal næringslivskongress, ICC World Chamber Congress, i 2023.

Under forutsetning av at Næringsforeningen i Stavanger-regionen tar sin del av en underskuddsgaranti, anbefaler kommunedirektøren i Stavanger at kommunen støtter opp om prosessen med å få den internasjonale ICC-kongressen i 2023 med 80.000 kroner.

Formannskapet i Stavanger kommune behandler saken torsdag 30. januar.

Næringsutvikling

ICC er et internasjonalt forum for handelskamre og aktører innen næringsliv, hvor erfaringsutveksling og nettverksbygging legges vekt på. Det tas opp aktuelle tema innen handell. økonomi og innovasjon.

WCC arrangeres av ICC World Chambers Federation i samarbeid med et lokalt handelskammer, og konferansen har en mindre utstillingsdel for nasjonale eksportaktører og nasjonale turistorganisasjoner som markedsfører seg internasjonalt.

Stavangerregionen er i posisjon

Næringsforeningen i Stavanger-regionen har jobbet siden 2015 med å posisjonere Stavanger kommune til å bli vertskap for ICC World Chamber Congress i 2023.

Med handlingsplan for Stavanger sitt næringsarbeid som bakteppe anbefaler kommunedirektøren at formannskapet sier ja til å støtte næringsforeningens prosess med å få kongressen til Stavanger med 80.000 kroner.

I nevnte handlingsplan for næringsarbeid heter det at «Stavanger skal styrke sin posisjon og konkurranseevne». Ett av tiltakene her er å utvikle rollen som vertskommune, hvor ett av målene er å «tiltrekke store, internasjonale konferanser til Stavanger».

Kommunedirektøren er også villig til å gi næringsforeningen en underskuddsgaranti på 750.000 kroner ved å arrangere kongressen i 2023, selv om næringsforeningen mente det var nødvendig med tre millioner kroner for fortsatt å stå som søker av å arrangere kongressen. Kommunedirektøren viser til at næringsforeningen selv påpeker at det er liten risiko, og mener derfor at foreningen kan være med å bære en underskuddsgaranti på egen hånd.

I mars i år vil det bli kjent hvem som får arrangere World Chambers Congress i 2023.