Det har vært mye fokus på restriksjoner og pandemi etter at Eva Walde Lund begynte i jobben. Med over ett år bak seg som rektor ved Harestad skole, har årets høstsemester endelig ført til en åpen skoledag uten restriksjoner. Det mener hun er viktig for både det fysiske og den mentale helsen til elevene.

– Det jeg vil få frem til bygda, er at normalitet og hverdagsliv betyr mye i et ungt liv, forteller Eva Walde Lund til Bygdebladet.

Med det tenker rektoren på alle dem som har sittet hjemme under pandemien, uten å kunne møte opp til ulike fritidsaktiviteter. I perioder hvor idretten eller kulturtilbudene ikke har kunne samlet folk, mener rektoren at skolens betydning er uerstattelig.

– Da er skolen som en fellesarena, den aller viktigste. Jeg er opptatt av det arbeidet som gjøres av de som jobber her, som skaper robuste fellesskap, som er helt nydelige. Av og til skulle jeg ønske at jeg kunne invitert folk inn for å vise hvor mye kjærlighet og magisk pedagogisk håndverk som er innenfor disse veggene. Det er helt vilt, sier hun med det smil.

En læreplass for kultur og vennskap

Nå som hverdagen går som normalt, er skolens fokus på normalitet. De ønsker å skape en leirbålfølelse hvor elever og ansatte kan se hverandre i øynene, og fortelle gode historier, og gjennomføre gode fellesskapsbyggende aktiviteter. Selv om skolen har vært åpen hele tiden gjennom pandemien.

– Det er jo det samfunnet har savnet. Både ungdommer og de små lengter etter dette. I den forbindelse er fellesskolen alfa-omega. Selvfølgelig er det elever som går på en smell, men her er det et så rolig og godt miljø. Samtidig som at det også på Harestad er den nødvendige puls og liv som hører til. Uro er energi og noen ganger må energien kanaliseres inn i et nytt spor, forteller den blide rektoren.

Skolen er en plattform hvor elever skal trene på å være sammen med andre mennesker. For å beskrive Harestad skole, kaller hun arbeidsplassen sin for en smeltedigel – en figurativ pott, hvor kulturer kommer sammen og blander seg.

– Her blir de utsatt for hverandres forskjellighet hver eneste dag – og får trent seg på det, i trygge omgivelser. De øver på å være i lag med noen som har levd et helt annerledes liv enn dem selv, og da trenger man normalitet. Da trenger vi at man ikke bare må være med personen som sitter ved siden av deg, men at vi faktisk kan være med alle.

Akkurat det er ikke alltid like lett, følger rektoren opp med.

– Det er ganske vanskelig av og til. Det byr på en del utfordringer i utvikling av unge liv, men også der har jeg fantastiske ansatte. De går inn med hud og hår i den oppgaven.

Engasjerer unge til aktivitet i skolehverdagen

Nå opplever skolen noen helt andre vilkår til å gjøre disse tingene, i forhold til hvordan det har vært det siste halvannet året – og det føles befriende.

– Man må være hjemme når en er syk, men utover det, er det herlig å gå inn i dette med lave skuldre og fokus på samhold.

Et eksempel på tiltakene som skolen har startet opp, ble satt i gang av Åge Vårdal, som er inspektør for ungdomstrinnet. Han kom på ideen om å innføre konkurranseserien «klassekamp».

– Alle ungdomsklassene er med på ulike aktiviteter. Det kan være alt fra FIFA-turnering til trappestafett. Vinnerklassen får ett poeng som de tar med seg videre til konkurransen avsluttes, ved slutten av skoleåret.

– Blir det en stor premie til de som vinner?

– Det pønsker vi på. Det er ikke helt hogget i stein enda. Vi må se hvor stort dette blir, men det har vært veldig kjekt. Spesielt trappestafetten, humrer hun.