Krysset er markert som veikryss. Dermed er det opplagt, hvordan man skal oppføre seg: Trafikanter på gang/sykkelstien har vikeplikt for alle som er på veien.

Og nei, det har ingen betydning hvor vikepliktsskiltet står:

Plassen hvor biler skal stoppe, blir bestemt enten av stopp/vike- linjen (som her) eller av siktlinjen (hvis ingen andre er markert). Skilt ang. vikeplikt har ingen betydning i forhold bilvei/gangvei.

Krysset er på ingen måte farligere enn andre, men det er dessverre en del trafikanter som ikke kjenner besøkstiden her (eller vil helst ikke kjenne den)

Den nevnte hendelsen mellom syklist og motorsykkel er et godt eksempel. Man kan godt spørre seg, hvor høy er boten til syklisten blitt? Eller har han ikke fått en bot?

Den foreslåtte markering som innkjørsel er ikke bare dumt, men direkte farlig: Lastebiler, som kommer fra sentrum og vil inn til Monter, har null sjanse til å se en syklist som kjører parallell i samme retning. Og de aller fleste lastebiler har i dag ingen blindsonesensor til dette; de må kjøre nesten i det blinde. Den type regulering er kjent som veldig problematisk, og ender altfor ofte med syklister på sykehuset. Det er ingen store problem med fotgjengerne, men syklistene kommer gjerne mye fortere.

Hvis man virkelig vil omregulere dette krysset, må man gjøre noe med biltrafikken: Krysset er tross alt et av de mest trafikkerte i Randaberg (med en god del tungtrafikk).

En mulighet: Gjør Monterkrysset til en ren utkjørsel, og skaff en innkjørsel for biler via Goaveien og/eller via en innkjørsel der hvor TKV skulle komme.

Hvis man gjør dette, er det ingen problem å gi bilene vikeplikt i Monterkrysset, og man unngår den potensielt livsfarlige konflikten beskrevet tidligere.

Og for å si det sånn: Syklister, fotgjengere og deres forhold til regler er et særnorsk fenomen: Det beste eksempelet er fotgjengerfelt: Jeg kjenner ingen land, hvor fotgjenger (eller syklister) går ut i et fotgjengerfelt uten å forsikre seg om at veien er fri. Svaret er gjerne: Bilen må jo stoppe!