Mer fleksible rabattordninger i fergesektoren

Mange opplevde at overgangen til AutoPASS-fergekort som en skjerping av rabattordningen som tidligere har vært på verdikort. Nå ønsker regjeringen å gjøre noe med det.