Etter vurderinger av Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet er det at Helse- og omsorgsdepartementet fredag 5. august sendte ut en forskriftsendring til offentlig høring.

Det er forskrift om allmennfarlige og smittsomme sykdommer som foreslås endret slik at «apekopper» klassifisert som en allmennfarlig og smittsom sykdom.

– Det er et pågående utbrudd av apekopper i Norge. Verdens helseorganisasjon (WHO) har nylig erklært apekopputbruddet som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse». Det er viktig med nødvendige tiltak slik at sykdommen ikke etablerer seg i Norge, selv om Folkehelseinstituttet vurderer at det er svært liten sannsynlighet for en epidemi av apekopper i samfunnet vårt, heter det i pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler fredag 5. august at apekopper blir definert som en allmennfarlig smittsom sykdom.

– Hovedårsaken til at vi gir denne anbefalingen, er at det vil sikre pasienter med apekopper viktige rettigheter som gratis konsultasjon, testing og behandling, uttaler assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm.

Helse- og omsorgsdepartementet mener det haster med å klassifisere apekopper som allmennfarlig smittsom, og derfor er ordinær høringsfrist på tre måneder for denne forskriftsendringen for lang tid. En så lang høringsrunde vil mest sannsynlig få negativ betydning for håndtering av utbrudd.

Høringsfristen er derfor satt til 19. august.