Det var kjøretøykontroll på Sokn kontrollstasjon onsdag 17. august. Både lette og tunge kjøretøyer ble kontrollert. Status fra kontrollen er følgende:

  • Bil med feil på en uregistrert henger – kjøreforbud.
  • Bil med folierte sidevinduer foran – kjøreforbud.
  • Bil hadde gjenstander i frontruta som hindret sikt – kjøreforbud.
  • Ikke forskriftsmessig sikret last – kjøreforbud.

Bilfører manglet dokumenter og fikk med seg et forenklet forelegg på 500 kroner, og en bilfører fikk 3000 kroner i bot for å ha tildekket kjennemerke (registreringsnummer) bak. Fem kjøretøyer fikk skriftlig mangel for feil på kjøretøyet.