Finner opprevne ølbokser langs vei og beitemark: – Gårdsdyr kan få livstruende skader

Stein Flom-Jacobsen har ved flere anledninger funnet blant annet opprevne ølbokser i naturen. Nå håper han det settes en stopper for forsøplingen, før dyr eventuelt tar livstruende skader.