Totalt var 93 tunge kjøretøyer innom kontrollstasjonen på Sokn tirsdag. 17 av dem ble kontrollert mer nøye i tillegg til fire lette kjøretøyer.

Det ble skrevet ut tre bøter hver på 1000 kroner for feil på dekk, og det ble skrevet ut en bot på 3350 kroner for overlast. Dette er status etter denne kjøretøykontrollen:

  • Ett kjøretøy fikk bruksforbud for manglende lastesikring.
  • Ett kjøretøy fikk kjøreforbud for manglende underkjøringshinder.
  • To kjøretøyer fikk bruksforbud for overlast.
  • Ett kjøretøy fikk bruksforbud for folierte sidevinduer foran.
  • En spesialtransport fikk bruksforbud for bred last og manglende følgebil.
  • Fire kjøretøyer fikk skriftlig mangel for tekniske feil.