Flere innstramminger på Nord-Jæren - dette er de nye tiltakene