I morgentimene gjennomførte politiet en kontroll i Høyesvingen på E39. Politiet står ofte her for å kontrollere trafikken og ferske eventuelle fartssyndere, og dermed redusere faren å ferdes i trafikken.

Høyesvingen er i innfartsområdet til Randaberg, og en plass hvor flere ferdes – som en del av E39. Politiet avholdt også en lignende kontroll lørdag ettermiddag.

Strekningen er, som kjent for flere, en vei hvor fartsgrensen er 50 kilometer i timen. Søndag formiddag ble det utstedt intet mindre enn 19 forenklede forelegg for ikke å opprettholde farten.

Artikkelen fortsetter under faktaboksen.

Den høyeste fartsgrensen som ble målt Høyesvingens 50-sone var på 70 kilometer i timen. Selv om man rett etter svingen kommer opp i en 60-sone, ville dette også vært for kjapt for denne.

Statens vegvesen skriver videre at en kan bli bøtelagt med et forenklet forelegg når man bryter trafikkreglene. Hvis lovbruddet er alvorlig, kan du bli anmeldt. Bøtelegging og anmeldelser skjer oftest i forbindelse med særlig farlig atferd.

Det ble også utført promillekontroll under lasermålingene til politiet. Politiet skriver på sine nettsider at det hver dag kjøres cirka 140.000 turer i trafikken av personer som er ruspåvirket. De kan enten være påvirket av alkohol, narkotiske stoffer eller medisiner. Disse utgjør en stor fare i trafikken.

Under kontrollen i Høyesvingen ble det likevel ikke målt noen utslag.

Artikkelen fortsetter under kartet.

Promillegrensen i Norge er på 0,2 promille. Promillekjøring eller fyllekjøring er å kjøre når man har mer enn 0,2 promille alkohol i blodet. Promillekjøring fører vanligvis til at en mister førerkortet sitt for en periode. Kjører man med høy promille ilegges man en bot eller blir dømt til fengsel.

Dersom man er påført skade på personer eller eiendom, kan man få ansvar for å skadeerstatning. I tillegg, dersom man har kjørt i beruset tilstand, kan det også være at ens ulykkesforsikring ikke gjelder.