– Dette vil nok skape engasjement, og jeg er spent på den politiske behandlingen, sier Elisabeth Sortland Sande til Bygdebladet. Hun er kommunalsjef helse og velferd i Randaberg kommune.

I kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan (HØP) 2022–2025 er det lagt inn penger til drift av bofellesskap for personer med utviklingshemming på Vistestølen, Torset og Nordheiå. Hvis politikerne ikke liker planen for bruk av eksisterende bygninger og stemmer den ned, vil de måtte finne mellom seks og sju millioner kroner for å finansiere eksempelvis botilbud til unge, voksne med utviklingshemming, som fortsatt bor hjemme hos sine familier.

Se uttalelse fra Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) Rogaland nederst i saken.

Flytting til det bedre

Nå fremmes saken «Plan for bruk av eksisterende bygninger» nok en gang til ny politisk behandling. Den skal diskuteres i eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, i hovedutvalg for oppvekst og levekår (HOL) og i formannskapet.

– Vi må være sikre på at brukerne får god kompetanse, sier Sortland Sande. Det skal gjøres ved å flytte aldrende utviklingshemmede brukere fra bofellesskapene i Dalen, Sentrum og Torset til to nye bofellesskap på Vistestølen.

Mennesker med demenssykdom, som bor på Vistestølen i dag, skal flyttes til det nye helsesenteret på Vardheim-området i Randaberg sentrum.

– Den flyttingen vil skje over nyttår, i midten av januar, sier kommunalsjefen.

I forslag til HØP 2022–2025 slik at en del personer er det satt av penger til at personer som i dag bor i bofellesskapene Dalen, Sentrum og Torset, kan flytte inn i nye bofellesskap i Vistestølen i september neste år. Der skal de kunne fungere bedre, ifølge kommunalsjefen.

Snudde seg raskt

I 2018–2019 forelå planer om å bygge nytt bofellesskap med døgnbemanning for unge, voksne personer med utviklingshemming på Bersageltun-tomta ved kommunehuset i sentrum. Disse har ventet på et sånt bosted i flere år, og er på overtid. Men så ba et samlet kommunestyre i desember 2019 om å vurdere kommunal bygningsmasse med tanke på mer effektiv bruk. Begrunnelsen for det var å slippe unna kostnaden, som nye bygg representerer.

Kommunedirektøren leverte lynkjapt på kommunestyrets bestilling, og fremmet en plan for bruk av eksisterende bygninger våren 2020. Den fikk stor oppmerksomhet og skapte engasjement hos blant annet pårørende og politikere.

Får bedre fagmiljø

Saken «Plan for bruk av eksisterende bygninger» handler også om hvordan kommunen bruker sitt fagpersonell innenfor helse. Større bofellesskap vil kunne gjøre det enklere å rekruttere og beholde vernepleiere og sykepleiere, som blir del av større fagmiljø. Samtidig er det en utfordring for små bofellesskap, som til nå har vært gjeldende i den grønne landsbyen.

– Kommunen får nå en ny erfaring ved at flere utviklingshemmede begynner å bli eldre. Det har vi lite kompetanse til når det gjelder denne gruppen, men forsøker å rigge oss for det ved å lage bofellesskap for dem i Vistestølen. Derfor kan vi tilby unge, voksne med psykisk utviklingshemming, de som har ventet lenge, bolig fra september neste år i Sentrum og Torset, sier Elisabeth Sortland Sande. Disse unge, voksne utviklingshemmede er ikke en del av det kommende nye foreldreinitierte bofellesskapet Dalen i Dalveien.

Interesseforening tror det vil gå godt

Randaberg kommune møter forståelse fra NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) Rogaland ved leder Synnøve Bårdsen Lindanger. I en uttalelse uttrykker forståelse for dilemmaet ved å flytte beboere fra både Dalveien, Sentrum og Torset til Vistestølen.

– Men de unge som fortsatt bor hjemme, hvor flere av dem er på «overtid», trenger en plass å bo. De skulle hatt en egen bolig for flere år siden da dette medfører slitne foreldre, som igjen kan ende med sykemeldinger og som blir en kostnad for samfunnet. Med dyktige sykepleiere og assistenter som planlegger og legger til rette for en gode overgang til Vistestølen, kan dette gå seg til og bli et godt tilbud til dem med aldersrelaterte helseproblem. Jeg håper og tror at ved å samle 12 mennesker på ett bofellesskap, fordelt på to avdelinger, vil dette styrke både kompetansen til de ansatte, men også gi et godt tilbud for beboerne, uttaler fylkesleder Synnøve Bårdsen Lindanger.