Flytting av bibliotek på Rennesøy: – Hvor fornuftig er det å bruke 700.000 kroner på et gammelt bygg som skal rives?

Lokalpolitikere på Rennesøy er på ballen når det gjelder flytting av bibliotek fra Meieriet til et kommunehus, som skal rives. Flertallspolitikere i Stavanger vil også vite mer.