Foreløpig få frafall, men – tror langvarige restriksjoner kan gjøre det vanskelig å beholde barn og ungdom i idretten

Selv om frafallet i antallet medlemmer hos Mastra IL er minimalt etter koronautbruddet, utelukker ikke daglig leder Morten Robberstad at det kan bli større om dagens restriksjoner varer i lange tider. I mellomtiden gjør de sitt for å legge til rette for medlemmene.