39 kjøretøyer, lette, ble kontrollert på Sokn kontrollstasjon onsdag 2. februar. 24 kjøretøy ble observert for bruk av bilbelte, og tre fikk kjøreforbud. Det ble gitt en skriftlig varsel for mangler.

Det ble skrevet ut fem gebyr for vognkort og førerkort, der en av sjåførene blir anmeldt av politiet for manglende førerrett.