Gå til sidens hovedinnhold

Forventer at «Kvitsøy 360 grader» skal få fart på et dødt reiseliv i havgapet

Artikkelen er over 1 år gammel

På Kvitsøy har de identifisert at kommunen er lite attraktiv for besøkende utenfra. Prosjektet Kvitsøy 360 grader har som mål om å få på plass en prosjektstilling i 50 prosent for å få fart i reiselivet.

Av 32,2 millioner som Rogaland fylkeskommune har fått av regjeringen til å styrke kommunale næringsfond, har Kvitsøy kommune fått 708.640 kroner. Nylig vedtok kommunestyret på Kvitsøy å bruke 350.000 kroner av disse pengene til «næringsrettet arbeid under paraplyen Kvitsøy 360 grader».

Mangler i reiselivet

Gjennom et innledende arbeid med Kvitsøy 360 grader er det etablert at Kvitsøy kommune er lite attraktiv for folk å besøke.

– Dette skyldes at kommunen har en reiselivsbedrift, og mangler aktivitet knyttet til reiseliv, redegjør rådmann Vegard Thise for i en saksutredning til kommunestyret, som hadde møte 8. september.

Etter rådmannens vurdering er det første som må til, å gjøre det mulig å få seg en matbit i øykommunen. En slik mulighet vil kunne åpne seg når Fiskemottaket er rehabilitert.

I samme møte vedtok kommunestyret å bevilge 500.000 kroner i år og 3 millioner kroner i 2021 til å renovere Fiskemottaket, som er sjøhus fra rundt 1925. Det ligger ved siden av Hummermuseet.

Kaffe i fiskemottaket

En renovering innendørs i Fiskemottaket skal gi et større forsamlingsrom, scene med publikumsplasser, kafé og garderober, ifølge Kvitsøy kommune.

– Så må vi bistå de personene som nå går med prosjektideer for hvordan deres eiendom kan brukes til småskala overnatting, opplevelsesbaserte turer i holmene, kulturvandring i Ydstebøhavn med mer. Hver for seg er kanskje ideene ikke bærekraftige, men sammen, og over en tidshorisont som strekker seg lenger enn til neste kvartalsregnskap, er rådmannen sikker på at Kvitsøy kommune vil kunne styrke sin besøksattraktivitet, mener rådmann Vegard Thise.

En hjelp på veien

Tildelingen fra regjeringen via fylkeskommunen mener rådmannen vil hjelpe Kvitsøy kommune på veien med å utvikle siste årets nye ideer om næringslivsarbeid. Han anbefalte overfor kommunestyret at tildelingen til næringsfond nå brukes til å etablere en 50 prosent stilling som utviklingskonsulent.

Kommunestyret vedtok enstemmig å bruke 350.000 kroner til å utvikle Kvitsøy 360 grader videre.