Ordfører forsvarer det å lukke møtet, og sende uvedkommende på gangen, deriblant presse, med at eventuelle forhandlingsposisjoner skal beskyttes.