Det meldes om en tankbil som har veltet klokken 09:25 på E39 sørgående retning. Fører er ute av tankbilen, og nødetatene er på vei. Fører framstår som uskadd.

Klokken 09:40 melder politiet at uhellet har skjedd ved Mekjarvikveien ved avkjørselen til Øvre Grødem på Randaberg i retning Stavanger.

Klokken 09:43 melder Vegtrafikksentralen at det skal holdes en sikkerhetsavstand på 300 meter fra den veltede tankbilen.

Klokken 10:07 melder politiet at Byfjordtunnelen er åpen, og det er entreprenør på vei for å foreta omskilting. Ulykkesstedet bil bli stengt i betydelig tid fremover.

Klokken 10:15 skriver politiet at det jobbes med omkjøring via Harestadveien og Randaberg sentrum.

Klokken 10:32 melder politiet at gasstekniker er på vei for å foreta kontroll av innholdet i tankbilen. Entreprenør er også varslet for å tømme den. Det skjer først etter at gasstekniker har sjekket tanken. I skrivende tidspunkt er det ingen indikasjoner på lekkasje på stedet.

Klokken 10:50 skriver politiet at tankbilføreren får førerkortet inndratt på grunn av uaktsom kjøring.

Klokken 11:42 melder politiet at de ønsker bilister som foretar omkjøring via Harestadveien og Randaberg sentrum om å holde fartsgrensen, ettersom dette er skolevei som mange barn benytter seg av.

Klokken 14:23 er aksjonen for å tømme tankbilen for gass i gang. Arbeidet kommer til å ta flere timer. Entreprenør er varslet, og kommer til å bistå med ytterliggere personell til trafikkdirigering.

Mandag kveld, klokken 18:30, melder Vegtrafikksentralen at E39 er åpen for fri ferdsel.