Så mye kan det miljøvennlige FriFot-anlegget koste

– Det er gunstig finansiering på både Frifot-anlegget og nærmiljøanleggene, sier anleggskonsulent i Norges Fotballforbund.