Første søndag i advent nærmer seg, og folk begynner å ringe for å oppdatere seg på Frikirkens planer for den tradisjonelle Romania innsamlingen. I år satser vi på å gjennomføre en tradisjonell innsamling med traileren til stede ved MEGA. Traileren er bestilt og MEGA er positive.

Behovet for litt lys i en mørk og krevende korona-tid er fortsatt stort, og våre samarbeidspartnere lokalt er allerede i gang med målrettede aksjoner for å hjelpe de svakeste. Å kunne bidra inn i denne situasjonen oppleves veldig meningsfullt, ikke minst når vi ser hvordan de står på til tross for motbakkene de har hatt med barnehjemmet som brant ned sist vinter!

Det utvendige er nå i ferd med å komme på plass og til sommeren håper vi alt skal være på plass igjen. Takk til dere som var med og bidro med gaver til gjenoppbyggingen!

Klarer vi å fylle traileren med gode gaver blir det fort noen tusen små og store som får en oppmuntring. Veldig kjekt å være med på!