Kan miste frisklivstilbud lokalt i Rennesøy

Innbyggere i Rennesøy risikerer å miste tilbud som frisklivssentralen kan gi i deres nærområde. Frisklivssentral vurderes å bli sentralisert til Stavanger.