Ny storkommune setter pris på frivillig innsats

I denne måneden skal fellesnemda for Nye Stavanger oppnevne en komité som skal velge en vinner som får prisen «Årets frivillige 2019».