Full oversikt: Disse 100 hadde høyest inntekt, formue og betalte mest skatt i Randaberg kommune i 2019

Tallene er hentet fra skattelistene for 2019.