Fylkesmannen minner om sin myndighet over kommuner

Når det kommer søknader om å bruke landbruksbygg til fjørfe, er det strenge krav til renhold. Kommunen har ikke myndighet til å godkjenne punktutslipp, understreker Fylkesmannen i et brev til kommunene i Rogaland.