Fylkestinget anbefales om å skyte inn 460 millioner kroner i ny egenkapital til selskap som utvikler biogassløsninger

Tirsdag 21. april er det møte i fylkestinget. En av sakene fylkespolitikerne skal behandle er stort behov for ny egenkapital til det som heter Biogass Konsortium AS.