Fylkeskommunen vil hjelpe flere unge som har droppet ut

Rogaland fylkeskommune vil lage et nytt tilbud til ungdom mellom 22 og 24 år som ikke har bestått videregående opplæring. Det vil koste 2,5 millioner kroner.