Fylkeskommunen tar over fylkesveiene fra nyttår

Omorganisering: Rogaland fylkeskommunen tar over hele ansvaret for fylkesveiene i Rogaland fra nyttår som følge av regionreformen.

Omorganisering: Rogaland fylkeskommunen tar over hele ansvaret for fylkesveiene i Rogaland fra nyttår som følge av regionreformen. Foto:

Ved nyttårsskiftet får Rogaland fylkeskommune ta over hele ansvaret for alle fylkesveier. Fylkeskommunen får dermed ansvar for bygging og drift av til sammen 2500 km fylkesvei. 

DEL

– Trafikkmeldinger skal en fremdeles få via vegtrafikksentralen. Men om du vil finne informasjon eller gi beskjed om feil på en fylkesvei, er det oss i fylkeskommunen du skal kontakte, uttaler Astrid Eide i en pressemelding. Hun er leder for veiadministrasjonen i Rogaland fylkeskommune sin samferdselsavdeling.

Målet er at folk flest ikke skal merke noe som helst til denne overføringen av oppgaver.

Historisk samarbeid

Etter nyttår skal fylkeskommunen ha det daglige ansvaret for å planlegge, bygge, drifte og vedholde fylkesveiene. Dette skjer som en konsekvens av regionreformen.

Inntil nå har Statens vegvesen hatt dette ansvaret på oppdrag for fylkeskommunen, som eier fylkesveiene.

– Statens vegvesen skal fortsatt yte tjenester til fylkeskommunen i arbeidet med beredskap og overvåking av veiene gjennom veitrafikksentralene. Det vil også være noe samarbeid om driftskontrakter for brøyting og strøing av veier, sier Eivind Stangeland, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

For øvrig skal Statens vegvesen fremdeles ha ansvaret for riks- og europaveinettet, men på grunn av omorganiseringer opphører den regionale inndelingen i veivesenet.

På god vei

De siste årene har Rogaland fylkeskommune bygget opp et solid fagmiljø, som skal jobbe med fylkesveiene, forteller Gottfried Heinzerling, samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune. Han innrømmer at det er en hektisk periode mot årsskiftet for å sikre at alt er på plass til 1. januar.

– Vi skal fortsette å drifte og vedlikeholde fylkesveiene på best mulig måte, sier Heinzerling.

Artikkeltags