Fylkeskommunen: Bruk minst mulig matjord for å bygge sykkelsti på Åmøy

Regionalplanavdelingen i Rogaland fylkeskommune ber Stavanger kommune oppgi mer nøyaktig hvor mye landbruksjord som vil gå med til å bygge sykkelsti på Åmøy.