Gang- og sykkelvei i Grødemveien sluker 5,5 dekar landbruksjord

Arbeidet med å lage en plan for gang- og sykkelvei i Grødemveien startet allerede for tre år siden. Planen som kommuneplanutvalget skal vedta 23. januar legger varig beslag på 5500 m² landbruksjord.