På lørdag kunne vi lese om «volleyballparet» Ellen Marie (68) og Alf (71) som feiret 50 års bryllupsdag. I artikkelen forteller de hvor mye deres felles interesse, nemlig Randaberg volleyball, har betydd for dem oppover - og timene, dagene og årene de har brukt på idretten. Det har gitt dem stor glede, og bare ført dem enda tettere sammen, forteller de.

Men i tillegg har deres innsats også gitt så mye mer. Til klubben. Bygda. Og alle som er involvert. For Alf og Ellen Marie kan opp gjennom årene skilte med en rekke ulike verv og roller, alt fra lappesteking til styreleder, i god dugnadsånd. Her er det et felles brennende hjerte også for frivillig innsats, og det er ikke rart at mange omtaler dem som volleyballens mormor og morfar. Å være engasjert i Randaberg volleyball og det å være med som frivillig - de to tingene virker det som omtrent går hånd i hånd for ekteparet.

Og ikke nok med det. Denne dugnadsånden har de også videreført til sine barn, som igjen har ført det videre til sine barn. Et sikkert bevis på at dugnadsånden fortsatt lever i beste velgående, også i kommende generasjoner. Ett godt eksempel på dette er at ene datteren deres, Anne Karin Ravndal, i januar ble hedret med fairplaypris av Norges volleyballforbund for hennes innsats i Randaberg volleyball sin ungdomsavdeling.

Det er flott. Det er viktig. Det viser hvor mye frivillig innsats betyr. Og det fortjener å bli sett.

Den frivillige innsatsen i en bygd som Randaberg, er en viktig del av et større bilde. På Frivillighet Norge sin hjemmeside opplyser de at den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142 000 årsverk. Dette er tall de har hentet fra SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2019.

Videre opplyser Frivillighet Norge at 63 prosent av befolkningen (over 15 år) har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året. Tallene har de hentet fra Frivillighetsbarometeret 2019.

Det er flott å lese hvor mange som totalt sett nasjonalt bidrar til viktig, frivillig arbeid. Hver i sin bygd, på sin hjemplass. Og så er det flott å kunne vise frem gode, lokale eksempler her i Randaberg.

Det gir Ellen Marie og Alf selv mye å bidra gjennom flere tiår - og det gir enormt mye til fellesskapet.