- Vi har aldri levert så mange telt til Gladmaten før

Rett rundt 150 telt, det var tallet Per Erik Haga i PS Selskapsutleie endte med da han gikk rundt og talte opp teltene de hadde satt opp til årets Gladmat.