Goa-lærer Per Sigurd har havnet på den sure andreplassen tre ganger – i år springer han for å vinne helgens løp

Per Sigurd Bethuelsen har deltatt på Kvitsøymilå tre av fire ganger. Hver gang har han havnet på nest best plassering. I år håper han dette vil endre seg.