Grep sjansen når den bød seg

Av

Både Nikolai Økland og Jason Hausken stod uten noe å gjøre da oppfølgingstjenesten hjalp dem ut i praksisplass hos Grieg Seafood.