Grødem-elever er plukket ut til ærefullt oppdrag

Av