– Skole- og barnehageansatte fortjener en stor takk for å ha strukket seg langt og tatt vare på våre yngste innbyggere på beste måte gjennom pandemien. At vi prioriterte vaksiner til de ansatte gjør at det nå ligger til rette for en mer normal skole- og barnehagehverdag for både elever og ansatte, sier ordfører Jarle Bø sammen med de tre andre ordførerne på Nord-Jæren.

Ordførerne gjennomførte en oppdatert vurdering av smittesituasjonen på torsdag. Alle kommunene legger opp til at oppstart av nytt skole- og barnehageår neste uke skjer på grønt nivå.

Hjemme ved symptomer

De fire ordførerne understreker igjen at pandemien ennå ikke er over. Fortsatt er de grunnleggende smitteverntiltakene viktige for at vi raskest mulig kan få en normal hverdag.

– Også grønt nivå i skoler og barnehager har noen ekstra smitteverntiltak. Og de neste månedene er det ekstra viktig at vi alle holder oss hjemme fra jobb, skole og barnehage også ved lette sykdomssymptomer, sier Bø og ordførerne.

Smittetilfellene de siste ukene knytter seg særlig til innreise og nærkontakter. Smittetallene varierer noe fra dag til dag, særlig i Stavanger og Sandnes. Kommunene har kontroll på smitteklynger og god kapasitet på testing, isolering, smittesporing og karantene. Stadig flere er vaksinert. De fire kommunenes vurdering er at det ikke er behov for lokale og regionale tiltak nå.

Oppfordrer unge voksne til vaksinering

Selv om mange nå er vaksinerte kan smitte fortsatt spres. Derfor må vi alle fortsatt ha lav terskel for testing, også de fullvaksinerte.

– Vi oppfordrer fortsatt unge voksne som ennå ikke har vaksinert seg om å gjøre det. Det kan være praktiske grunner til at noen ennå ikke har vaksinert seg, men nå har du sjansen og kan være med å få til en forhåpentligvis enda raskere gjenåpning av samfunnet vårt, sier ordførerne avslutningsvis.

Se hvilke regler som gjelder for trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen.