– Det nye politiske flertallet har et stort ansvar for å følge opp intensjonen for sammenslåingen

Kommunedirektørens forslag til budsjett for Stavanger kommune inneholder ikke de store overraskelsene, mener Rennesøys varaordfører Jostein Eiane. Men han har forventninger.