Har du planer om å bade i sommer? Slik er vannkvaliteten i Vistevika, Sandebukta og Randabergbukta

Nesten alle badeplassene hvor det er tatt vannprøver på Randaberg har god vannkvalitet ved sist måling den 3. juni. Bare ett sted har fått resultatet mindre god.