Hentet opp 40 fots båt fra 50 meters dyp for å sikre gassledningen fra Kårstø til Risavika – opprinnelig ble den oppdaget i 2016

Nå skal båten hogges opp.