Her kan innbyggerne få et nytt, stort grøntareal i Randaberg sentrum

Rådmannen i Randaberg anbefaler planpolitikerne om å droppe å legge til rette for torg med handel i arbeidet med områdeplanen Sentrum Nord og heller gi innbyggerne mer grøntareal.