Her skal de engasjere barn i dugnad for å plante 200.000 eiketrær

Et nytt politisk initiativ om nyplanting og treslagsskifte vil ikke være særlig merkbart før om en generasjon eller to. Høyre mener en kommunal dugnad for å plante eiketrær er viktig.